Artykuły Porady

Odzież i obuwie robocze a przepisy BHP

Odzież i obuwie robocze a przepisy BHP

Praca w niektórych zawodach niesie ze sobą niemałe zagrożenia. Ze względu na jak najlepsze ograniczenie ryzykownych sytuacji powstały przepisy BHP, które są wymagane praktycznie w każdym miejscu pracy. Oczywiście, wszystko zależy od charakteru owej pracy.

Z tego powodu pracodawca często ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom dodatkowe zabezpieczenia, czyli na przykład odzież i obuwie robocze. Przepisy nie określają dokładnie, w jakich sytuacjach należy je nosić, jednak złe oszacowanie ryzyka przez pracodawcę może dla niego oznaczać kary.

Należy na sam początek rozróżnić dwie rzeczy. Mianowicie, odzież robocza to nie odzież ochronna. W pierwszym przypadku pracodawca przekazuje takie zabezpieczenie swoim pracownikom, kiedy ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża, jednak mogłoby się okazać, że np. pobrudziliby własne ubrania. Często chodzi też o promocję danej firmy, dlatego pracownicy dostają koszulki z wydrukowanym logo marki, na rzecz której pracują. Jeszcze inną sytuacją jest odznaczenie się względem wykonywanego zawodu (na przykład fartuch lekarski, habit duchownego itd.). Względem przepisów BHP odzież robocza nie jest określana, jednak pracodawcy zlecając jej wykonanie często mogą zatroszczyć się na przykład o wzmocnienia w najbardziej newralgicznych punktach, czyli chociażby na kolanach, łokciach. Warto wiedzieć, że kiedy odzież lub obuwie robocze zostaną zniszczone, to pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi nową garderobę.

Odzież i obuwie robocze – rozporządzenie Kodeksu pracy

Względem BHP odzież robocza jest dostarczana pracownikowi z powodu wymagań technologicznych lub sanitarnych, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest ona wydawana również, jeżeli odzież własna pracownika zostaje zniszczona (Kodeks pracy art. 237 § 1).

Odzież ochronna – BHP, przepisy i rodzaje zabezpieczeń

Wewnętrzne regulaminy ustanawiane przez szefostwo regulują to, jaka odzież ochronna będzie noszona przez pracowników. Co ważne, odzież ochronna jest ustalana przez przedsiębiorcę, jednak on musi decyzję konsultować z przedstawicielem pracowników, dzięki czemu obie strony są w stanie osiągnąć konsensus. Owa konsultacja jest obowiązkowa, jednak nie zawsze wszystko jest po myśli pracowników. Warto więc zadbać o to, żeby postanowienia po rozmowach znalazły się w regulaminie zakładu pracy. Przede wszystkim odzież ochronna powinna być jak najlepiej dostosowana do ryzyka wystąpienia danego zdarzenia i stopnia szkody, jaką to zdarzenie może wyrządzić.

Warto dodać, że kiedy oszacowanie ryzyka nie będzie właściwe, na skutek czego zostanie pracownikowi wyrządzona szkoda (nieważne, czy chodzi o pobrudzenie własnej odzieży, czy wypadek), ma on prawo do otrzymania odszkodowania. Co więcej, kiedy zagrożenia z wykonywanego zawodu są wysokie, szefostwo musi dostarczyć pracownikom środki ochrony własnej. Są one własnością przedsiębiorstwa, dlatego będą musiały zostać zwrócone po wygaśnięciu umowy, a więc kiedy pracownik przez przypadek zgubi np. kask ochronny, będzie musiał oddać należności z własnego portfela. Kiedy jednak ten sam kask nie zostanie zgubiony, ale zniszczy się podczas pracy, pracodawca musi dostarczyć nowy model. Do czasu otrzymania nowych środków ochrony własnej, pracownik ma prawo odmówienia wykonywania zadań, które niosą ze sobą zagrożenie dla życia lub zdrowia na podstawie przepisów zawartych w kodeksie pracy. Co więcej, kiedy odzież ochronna zostanie zniszczona umyślnie, szefostwo nadal ma obowiązek dostarczenia nowego ubrania, jednak ma także możliwość obarczenia pracownika kosztami, a także wydalenia z miejsca pracy.

Firma musi dostarczyć odpowiednią odzież ochronną, to jest dopasowaną do rozmiarów pracownika i posiadającą odpowiednie certyfikaty, świadczące np. o niepalności, odporności na kwas itd. Szefostwo musi też dostarczyć inne środki ochrony (poza odzieżą i obuwiem), czyli na przykład okulary ochronne, rękawice, maski, liny, słuchawki wygłuszające lub stopery. Może chodzić nawet o środki do ochrony skóry, a więc pracownicy powinni otrzymać (np. mając styczność z substancjami chemicznymi lub pełnym słońcem) specjalne maści i kremy.

Szeroki asortyment odzieży roboczej znajdziesz na p-m.com.pl

Similar Posts