Porady

O czym mówi dyrektywa Ecodesign?

O czym mówi dyrektywa Ecodesign?

Ecodesign, czyli inaczej Eurorprojekt, to Dyrektywa parlamentu Europejskiego. Jest wyznacznikiem nowych standardów wydajności i efektywności dla nowoczesnych urządzeń grzewczych. Dotyczy głównie wymogów dla kotłów 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Zgodnie z tym dokumentem kotły powinny gwarantować wysoką sprawność i niską emisyjność. Od stycznia 2020 roku zakupując kotły posiadające certyfikat Ecodesign, ma się pewność, że urządzenie spełnia normy ekologiczne przez cały czas eksploatacji. Na czym polega dyrektywa Ecodesign?

Dyrektywa Ecodesign – charakterystyka

Dyrektywa Ecodesign odnosi się do kotłów 5 klasy, spełniających wymagania normy PN-EN 303-5:2012. To nowoczesne urządzenia grzewcze, które oferują niższą emisję zanieczyszczeń, zaawansowaną technologię i wyższą wydajność niż tradycyjne kotły 3 i 4 klasy. W odniesieniu do wymagań Europrojektu kotły w trakcie pracy ze swoją nominalną mocą mogą emitować 40 mg/m3 pyłu. Równocześnie przy pracy z mocą nominalną i z 30% obciążeniem nie mogą przekraczać wartości emisji ustalonych dla organicznych związków gazowych na poziomie 20 mg/m3. Takie same warunki dotyczą tego, że nie mogą produkować więcej niż 500 mg/dm3 tlenku węgla.

Kotły Ecodesign mają optymalną wydajność. Wykonują pracę w zróżnicowanych warunkach, co lepiej oddaje sposób, w jaki są eksploatowane. Inwestując w Ecodesign można zaoszczędzić nawet do 25% energii, przyczyniając się równocześnie do poprawy stanu środowiska. Europrojekt wprowadził także jeszcze jedną ważną regulację – sezonową efektywność energetyczną. Oznacza to, że od sprawności kotła trzeba odjąć ilość energii potrzebnej do jego pracy. Uzyskany wskaźnik jest dużo bardziej miarodajny w ocenie ogólnej wydajności pieca. Warto więc już teraz zastanowić się nad tym, jakie wymagania musi spełnić kocioł grzewczy.

Kotły Ecodesign – zalety

Zastosowanie kotłów Ecodesign ma swoje zalety pod kątem ekologicznym, ale także ekonomicznym. Dla użytkowników obie te kwestie są bardzo istotne. Warto więc wybierać sprawdzonych profesjonalistów oferujących sprzedaż certyfikowanych urządzeń, takich jak Zakład Ślusarsko-Kotlarski Krzysztofa Adamkiewicza. Troska o czyste powietrze leży w interesie wszystkich, ponieważ to podstawowy element zdrowia i przyszłości następnych pokoleń. Plusy ekonomiczne wynikają przede wszystkim z wysokich parametrów efektywności energetycznej. Dodatkowo na zakup i wymianę kotłów 5 klasy można uzyskać dotacje w ramach różnych programów, co jest dużym odciążeniem finansowym.

Similar Posts