Porady

Szambo a oczyszczalnia – dlaczego nie należy mieszać tych dwóch pojęć?

Szambo a oczyszczalnia - dlaczego nie należy mieszać tych dwóch pojęć?

Istnieje wiele urządzeń, które umożliwiają właściwe zagospodarowanie ścieków na terenach, na których nie ma możliwości podłączenia się do systemu wodno-kanalizacyjnego. Wśród nich znajduje się zarówno budowa tradycyjnego szamba szczelnego, jak i skorzystanie z opcji zainstalowania szamba ekologicznego. Alternatywą dla nich są przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczne lub biologiczno-chemiczne.

Jak działa szambo szczelne i czym różni się od ekologicznego oraz oczyszczalni ścieków?

Szambo szczelne jest zbiornikiem bezodpływowym, który służy do gromadzenia nieczystości płynnych. Jest on podłączony do systemu kanalizacyjnego, a ścieki spływają do niego grawitacyjnie lub ze wspomaganiem przez pompę. Ponieważ zbiornik ma określoną pojemność, po jego zapełnieniu się nieczystości muszą być wybrane przez zamówiony wóz asenizacyjny, który korzystając z podciśnienia, opróżnia jego zawartość. Zaletą szamba plastikowego jest wysoka trwałość, łatwy transport i montaż oraz niski koszt zakupu. Wadą będzie to, że jego użytkowanie wymaga ponoszenia opłat za odbiór ścieków.

Czym jest szambo ekologiczne?

Szambo ekologiczne to rozwiązanie, które pozwala na wyeliminowanie konieczności odbioru ścieków, jednak jego zainstalowanie wiąże się z koniecznością występowania korzystnych warunków geologicznych oraz posiadaniem wystarczająco dużej działki na budowę drenażu rozsączającego lub studni chłonnej. Szambo ekologiczne jest rodzajem niewielkiej oczyszczalni ścieków. Składa się z osadnika gnilnego, do którego trafiają ścieki oraz drenażu będącego filtrem, w którym zachodzi fermentacja tlenowa. Ścieki trafiające do osadnika gnilnego ulegają sedymentacji, oddziela się też od nich tłuszcz. W osadniku zachodzi rozkład beztlenowy. Dalsza część oczyszczania następuje już w glebie, do której wstępnie oczyszczone ścieki dostają się przez drenaż.

Jak działają oczyszczalnie biologiczne i biologiczno-chemiczne?

Procesy zachodzące w oczyszczalni biologicznej odbywają się w trzech etapach mających miejsce w oddzielnych komorach zbiornika. W pierwszej dochodzi do sedymentacji i separacji tłuszczu oraz rozkładu beztlenowego, w drugiej dzięki intensywnemu napowietrzaniu i systemowi kształtek pokrytych bakteryjnym biofilmem dochodzi do fermentacji tlenowej. W trzeciej komorze ścieki z osadem są zawracane do pierwszej komory, a oczyszczone wyprowadzane na zewnątrz. W oczyszczalni biologiczno-chemicznej, dostępnej np. w firmie Eko-Bio, dodatkowo podczas wydzielonej fazy fermentacji beztlenowej dodaje się specjalny preparat wspomagający rozkład.

Similar Posts