Porady

Co to jest ściana szczelinowa? Kiedy wykorzystuje się ściany szczelinowe w budownictwie?

Co to jest ściana szczelinowa? Kiedy wykorzystuje się ściany szczelinowe w budownictwie?

Systemy obudowy głębokich wykopów to konstrukcje wykorzystywane w budownictwie od kilkudziesięciu lat. Jedną z metod, która znajduje zastosowanie w warunkach gęstej zabudowy miejskiej, jest technologia ściany szczelinowej, umożliwiająca prowadzenie prac w bliskim sąsiedztwie konstrukcji wrażliwych na przemieszczanie gruntu. Czym jest ściana szczelinowa i kiedy wykorzystuje się ją w budownictwie?

Ściana szczelinowa – co to jest?

Celem solidnego podsadowienia obiektu budowlanego specjaliści z zakresu budownictwa wykorzystują technologie oparte na profesjonalnych metodach, pozwalających wykonanie głębokich wykopów. Jedną z nich jest ściana szczelinowa, metoda szeroko wykorzystywana w budownictwie. Polega na wykonaniu ścian żelbetowych w pionowych szczelinach, które zabezpieczane są za pomocą stabilizujących zaczynów. Ten system konstrukcyjny umożliwia obudowę wykopu w wymagających warunkach gruntowych, w ściśle zagospodarowanej przestrzeni. Jest idealnym rozwiązaniem w tworzeniu fundamentów pod obiekty budowlane w dużym mieście, gdzie problemem jest ograniczona powierzchnia przeznaczona pod inwestycję. Ściana szczelinowa może być zainstalowana blisko istniejących konstrukcji, co wyjaśnia www.keller.com.pl, zastosowana technologia eliminuje ryzyko przemieszczania się gruntu pod sąsiednimi budynkami.

Jak powstaje ściana szczelinowa?

Przed przystąpieniem do prac zmierzających do wykonania ściany szczelinowej usuwane są wszelkie zalegające w gruncie stare instalacje oraz kable. Przy użyciu specjalnych chwytaków budowlanych w gruncie wydrążona zostaje szczelina, którą wypełnia się zawiesiną polimerową lub tiksotropową cieczą. Dzięki takiemu wypełnieniu wykop jest zabezpieczony przed zawaleniem. Sąsiadujące obok siebie panele ścian unieruchomione zostają specjalnymi rurowymi łącznikami, które usuwa się po zabetonowaniu kolejnych elementów.

Kiedy wykorzystuje się ściany szczelinowe w budownictwie?

Systemy ściany szczelinowej znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym, idealnie sprawdzają się podczas robót tunelowych. To specjalistyczna technologia wykorzystywana przy zabudowie garaży podziemnych, w rejonach, w których brak jest miejsca na utworzenie naziemnych miejsc parkingowych. Z wykorzystaniem ścian szczelinowych powstają liczne kilkukondygnacyjne obiekty usytuowane pod powierzchnią gruntu, podziemne stacje kolejowe, podejścia tuneli i pompownie. Metodą ściany szczelinowej budowano m.in. dojazdy i tunel DTŚ w Katowicach, stacje i tunele metra w Warszawie, tunel Wisłostrady.

Jakie zalety zastosowania ściany szczelinowej?

Ściany szczelinowe to technologia, która redukuje konieczność wydobycia dużych objętości urobku, dzięki czemu prace budowlane ograniczają ryzyko uszkodzenia sąsiadujących budynków. Tę specjalistyczną metodę geotechniczną można wykorzystywać w wymagających warunkach gruntowych, na podmokłym terenie.  

Similar Posts