Porady

Kiedy należy wykonać próbę ciśnieniową węży hydrantowych?

Kiedy należy wykonać próbę ciśnieniową węży hydrantowych?

Ważnym punktem przeglądów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach jest próba ciśnieniowa węży hydrantowych. Tak jak same hydranty podlegają przeglądom co najmniej raz w roku, tak zainstalowane w nich węże hydrantowe również podlegają specjalistycznej procedurze sprawdzenia według norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Próba ciśnieniowa węży hydrantowych

Zgodnie z normą  EN 671-1 i EN 671-2 wszystkie węże hydrantowe powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, które powinno być wykonywane nie rzadziej niż raz na pięć lat. Istnieje ryzyko, że podczas corocznych badań hydrantów wewnętrznych serwisanci bądź osoby przebywające na co dzień w danym obiekcie zauważą uszkodzenie węża hydrantowego, wtedy należy taką próbę ciśnieniową węża hydrantowego wykonać niezwłocznie.

Jest to próba, która ma za zadanie sprawdzić wytrzymałość węża hydrantowego.

Jak wygląda badanie?

Badanie wykonuje się poprzez wypełnienie badanego węża hydrantowego wodą i sprężeniem jej do osiągnięcia wymaganego ciśnienia, które wynosi 1,2 MPa. Sprawdza się również szczelność węża hydrantowego na całej jego płaszczyźnie.

Narzędzia niezbędne do wykonania próby ciśnieniowej węży hydrantowych

Próbę ciśnieniową węży hydrantowych należy wykonywać jedynie specjalistycznymi urządzeniami przeznaczonymi do tego typu zadań. Takie urządzenia powinny być wyposażone w odpowiednią aparaturę pomiarową, pozwalającą ustalić ciśnienie panujące wewnątrz węża hydrantowego oraz narzędzia pomocnicze pozwalające na podłączenie wszystkich możliwych rozmiarów węży hydrantowych 25; 33; 52.

Protokół wykonania próby ciśnieniowej węży hydrantowych

Po każdym badaniu węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze każdy wąż powinien być oznaczony plombą z indywidualnym numerem a także datą wykonania badania oraz datą kolejnej  próby ciśnieniowej, pod warunkiem, że zostanie dopuszczony do dalszego użytkowania poprzez zaliczenie próby na maksymalne ciśnienie robocze. Należy także sporządzić protokół podsumowujący wyniki badań.

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych – cena i oferta

Firmą, która dysponuje specjalistycznym sprzętem do wykonywania prób ciśnieniowych węży hydrantowych w dobrej cenie jest Firetech. Jeśli nie wiesz jakiego produktu lub usługi dokładnie potrzebujesz zadzwoń do nich lub napisz wiadomość e-mail.

 

Similar Posts