Porady

Co to jest klin odłamu gruntu i jak go obliczyć?

Co to jest klin odłamu gruntu i jak go obliczyć?

Wszystkie osoby mające na co dzień do czynienia z ciężkim sprzętem na pewno zdają sobie sprawę, choćby intuicyjnie, z tego, czym jest klin odłamu gruntu. Dziś postaramy się przybliżyć Wam jego precyzyjną definicję. Z poniższego tekstu dowiecie się również na temat tego, jak go obliczyć i jak się zabezpieczyć przed jego skutkami.

 

Co to jest klin odłamu gruntu?

Bezpieczeństwo pracy przy wykopach wiąże się z koniecznością znajomości kategorii gruntu, w którym się pracuje. Każda z nich ma swoje charakterystyczne właściwości, które determinują to, w jaki sposób dany grunt zachowa się w momencie, gdy przy użyciu ciężkiego sprzętu robotnicy będą w nim manewrować czy poddawać go ubijaniu. Generalnie grunty w sposób niewymuszony i samoistny przyjmują położenie, które fachowo określa się jako kąt stoku naturalnego gruntu. Wszelkie mechaniczne próby jego zmiany mogą zakończyć się obsunięciem ziemi. Mamy wtedy do czynienia z klinem odłamu. Znajomość kategorii gruntu oraz umiejętność obliczenia klina odłamu wpływa bezpośrednio na wiedzę, w którym miejscu należy ustawić ciężki sprzęt (na przykład ładowarki BM-Rent), aby nie doszło do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, na przykład zapadnięcia się maszyny do środka wykopu. Na klin odłamu wpływ ma nie tylko to, jak głęboki jest dany wykop, ale także to, z jaką kategorią gruntu mamy do czynienia. Nie bez znaczenia jest również ustawienie ścian wykopu w stosunku do dna.

 

Jak obliczyć klin odłamu? Jaka jest bezpieczna odległość dla koparki?

Jeśli chodzi o sposób obliczania klina odłamu dla ciężkiego sprzętu, należy kierować się poniższym wzorem:

l = (h *współczynnik) + 0,6 m

gdzie,

  • l oznacza bezpieczną odległość
  • h to głębokość kopania
  • a oznacza zasięg klina odłamu ( h * współczynnik)

Współczynnik względem kategorii gruntu:

  • kat. gruntu 1 – 1,5
  • kat. gruntu 2 – 1,25
  • kat. gruntu 3 – 1,0
  • kat. gruntu 4 – 0,5

Obliczając klin odłamu, zdecydowanie łatwiej zachować maszynę w stanie równowagi.

Jak się zabezpieczyć przed skutkami odłamu gruntu?

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określają jasno, że wykop, którego ściany są pionowe, a głębokość wynosi nie więcej niż 1 metr powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby pracujący przy nim i w nim robotnicy byli zabezpieczeni przed ewentualnym osunięciem się ziemi do środka. Ściany wykopu zabezpiecza się przy użyciu podparcia lub też skarpowania ścian. W przypadku głębszych wykopów, których głębokość przekracza 3 metry, niezbędne jest zabezpieczenie ich w sposób, który jest dokładnie wskazany w projekcie robót ziemnych.

 

Jaki sprzęt będzie odpowiedni do pracy przy wykopach?

Wykopy stanowią nieodłączny element wznoszenia niemal każdej większej inwestycji. Idealnym sprzętem przyspieszającym cały proces są ładowarki kołowe, wyposażone w obszerne łyżki. Ich zaletą jest napełnianie się ziemią podczas jazdy. Ich zwrotność i łatwość prowadzenia zasługują na uwagę i czynią z nich urządzenia niezastąpione między innymi przy budowie domu. Znajdują one również zastosowanie przemysłowe, będąc nieocenionym sprzętem w czasie załadunku urobku lub transportu kruszywa. Wśród urządzeń, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, znajdują się także sprzęty wyposażone w systemy pokładowe, za pośrednictwem którym można intuicyjnie i wyjątkowo łatwo sterować koparką. Dobrze skonstruowana maszyna umożliwia regulowanie zarówno układu hydraulicznego, jak też napędowego. Dzięki temu maszyna jest jeszcze bardziej sterowna i efektywna. Lepiej radzi sobie z pochyłym terenem oraz pracą na zboczu.

Similar Posts