Porady

Nadzór budowlany we Wrocławiu – dlaczego jest konieczny?

Nadzór budowlany we Wrocławiu - dlaczego jest konieczny?

Czy planujesz rozpoczęcie budowy? Dlatego zastanawiasz się nad tym, jakie znaczenie ma nadzór inspektora budowlanego dla prawidłowego przebiegu inwestycji? Kiedy należy zawiadomić go o rozpoczęciu i gdzie należy to zrobić? Przyjrzymy się temu w poniższym artykule.

Jakie obowiązki ma inspektor nadzoru budowlanego?

Według obowiązujących przepisów inspektor nadzoru budowlanego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Wykonując nadzór budowlany we Wrocławiu, ma za zadanie:

  • reprezentować inwestora na budowie oraz kontrolować jakość robót budowlanych. Dokonywać oceny robót budowlanych pod kątem projektu oraz pozwolenia budowlanego;
  • sprawdzać jakość materiałów budowlanych, które są dostarczone na budowę;
  • sprawdzać i odbierać roboty budowlane, które mają ulec zakryciu oraz uczestniczyć podczas prób i odbiorów instalacji urządzeń technicznych, jak i przewodów kominowych,
  • Potwierdzić to, że faktycznie roboty budowlane zostały wykonane;
  • Zweryfikować uprawnienia osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie budowy.

Jakie uprawnienia ma inspektor nadzoru budowlanego?

Do podstawowych uprawnień inspektora nadzoru budowlanego należy wydawanie kierownikowi robót budowlanych lub – robót budowlanych wpisów do dziennika budowy . Dotyczącą one usunięcia nieprawidłowości bądź zagrożeń, które mogą powstać podczas robót na budowie.  Zewnętrzny nadzór budowlany we Wrocławiu obejmuje także możliwość zażądania od kierownika budowy bądź – robót dokonania poprawek albo ponownego sprawdzenia prawidłowości prac. Jeśli roboty budowlane nie są wykonane prawidłowo, inspektor nadzoru budowlanego ma prawo wstrzymać je.

Kiedy należy powiadomić inspektora nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy?

Jeśli chcesz zacząć budowę, jesteś zobowiązany do tego, aby złożyć zawiadomienie o terminie rozpoczęcia jej. Złożenie zawiadomienia jest wymagane, jeśli masz pozwolenie i dokonujesz zgłoszenia dla inwestycji obejmującej: budynek wolnostojący jednorodzinny, wolnostojących parterowych budynków, obiekt budowlany usytuowany terenie zamkniętym. Inspektora nadzoru budowlanego powinieneś powiadomić także, wtedy chcesz wykonać instalację znajdującą się wewnątrz lub na zewnątrz użytkowego budynku.

Pamiętaj o tym, że zawiadomienie możesz złożyć pod warunkiem, że nie otrzymałeś sprzeciwu z Urzędu dotyczącego wykonania budowy, musisz być inwestorem.  Możesz złożyć zawiadomienie samodzielnie lub zlecić to swojemu pełnomocnikowi. Możesz dokonać zgłoszenia w: Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w Urzędach Miast na prawach powiatu.

Similar Posts