Porady

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach przemysłowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach przemysłowych

Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych stanowi spore wyzwanie dla każdego zarządcy lub właściciela obiektów przemysłowych. Budynki te charakteryzują się zwykle dużym obciążeniem ogniowym, a także wysokim stopniem szybkości rozprzestrzeniania się pożaru. Sprzyja temu zarówno specyfika realizowanych procesów technologicznych, jak i rodzaj składowanych materiałów i towarów czy sam fakt przechowywania konkretnych półfabrykatów lub gotowych wyrobów.

Systemy przeciwpożarowe w przemyśle

System przeciwpożarowe powinny skutecznie zapobiegać pożarom, a w razie ich wystąpienia zapewniać efektywne wykrycie, sygnalizację oraz gaszenie. Wysokie obciążenie ogniowe występuje zwłaszcza w pomieszczeniach magazynowych oraz na liniach produkcyjnych, które są istotnymi elementami łańcucha logistycznego całego przedsiębiorstwa. Utrzymywanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych minimalizuje ryzyko dla życia i zdrowia pracowników, a także ogranicza ewentualne uszkodzenia towaru i wyposażenia oraz zapobiega przestojom w pracy. Aby było to możliwe, należy zadbać o prawidłowe przechowywanie łatwopalnych materiałów, odpowiednie zorganizowanie przestrzeni użytkowej oraz zapewnienie możliwości sprawnej ewakuacji. Konieczne jest także promowanie wśród personelu odpowiedzialnych zachowań, takich jak nieużywanie otwartego ognia w strefach zagrożenia wybuchem, zachowanie ostrożności przy pracy z instalacją elektryczną czy niepalenie tytoniu na terenie zakładu.

Rodzaje systemów ochrony przeciwpożarowej

Obiekty przemysłowe to budynki o wysokim obciążeniu ogniowym, dlatego muszą być odpowiednio zaprojektowane i wyposażone. Ważnym aspektem jest nośność ogniowa, czyli odporność konstrukcji na oddziaływanie ognia przez ustalony czas bez utraty stabilności. Parametr ten można zwiększyć, stosując metody ochrony pasywnej lub aktywnej. W obiektach przemysłowych, najczęściej stosowane systemy ochrony przeciwpożarowej to tzw. systemy ręczne. Należą do nich przenośne agregaty i gaśnice, a także odpowiednia sieć hydrantowa. Systemy te pozwalają na gaszenie niewielkiego ognia, natomiast w przypadku rozprzestrzenionego pożaru spełniają rolę pomocniczą. Do wykrywania i sygnalizacji służą automatyczne czujniki dymu, płomienia oraz ciepła, a także ręczne przyciski ostrzegawcze. Ich zastosowanie pozwala na zlokalizowanie pożaru w fazie początkowej, a tym samym zminimalizowanie potencjalnych szkód wywołanych ogniem.

Automatyczne systemy kontrolowania i gaszenia pożaru

Jako automatyczne urządzenia do kontroli i gaszenia ognia służą najczęściej instalacje tryskaczowe. Tego rodzaju system jest układem sekcji przewodów wypełnionych wodą pod ciśnieniem, których wloty są odpowiednio rozmieszczone w budynku. Montaż tryskaczy w obiektach przemysłowych może być przeprowadzany np. między regałami. Otwór każdego tryskacza jest odpowiednio zabezpieczony termoczułym elementem, który pod wpływem temperatury uwalnia strumień wody. Prawidłowy montaż tryskaczy w magazynie sprawi, że będą one aktywowane jedynie w miejscu bezpośrednio objętym ogniem. Ze względu na znaczące gabaryty obiektów, do przygotowania instalacji najczęściej stosuje się prace wysokościowe. Usługi w tym zakresie świadczy firma Teton, która wykorzystuje dostęp linowy i techniki alpinistyczne. W ofercie https://teton.pl/montaz-instalacji-p-poz/ znajduje się m.in. montaż instalacji p poż w hali produkcyjnej czy magazynie.

Systemy usuwania dymu

Montaż instalacji p poż w magazynie lub na hali powinien uwzględniać także systemy usuwania dymu. Wskutek pożaru powstają toksyczne gazy, które unoszą się pod sufitem budynku. Ich nagromadzenie i zagęszczenie stopniowo prowadzi do zajęcia całej przestrzeni, co z czasem utrudnia ewakuację pracowników. Wysoka temperatura dymu obniża też wytrzymałość samego budynku, w wyniku czego maleje stateczność konstrukcji i zwiększa się ryzyko zawalenia obiektu. Usuwanie gazów może się odbywać za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, bądź też poprzez otwarcie specjalnych klap automatycznie odprowadzających dym na zewnątrz budynku.

Similar Posts