Porady

Pozwolenie na budowę – jakich formalności należy dopełnić, aby je uzyskać

Pozwolenie na budowę – jakich formalności należy dopełnić, aby je uzyskać

Budowa domu jednorodzinnego to niezwykle kosztowna i pracochłonna inwestycja, która dla wielu jest spełnieniem marzeń. Jednym z elementów niezbędnych do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jakich dokumentów potrzebujesz, jakie musisz spełnić wymagania oraz przejść procedury, wyjaśniamy w niniejszym wpisie.

Pozwolenie na budowę – wstępne przygotowania

Pozwolenie na budowę to oficjalna decyzja urzędu, która powinna być wydana przed rozpoczęciem budowy. Rozpoczęcie budowy to moment, w którym mamy już wytyczoną działkę przez geodetę, działka została podłączona do infrastruktury, tzn. prądu i wody oraz doszło do zagospodarowania terenu, np. działka została ogrodzona. Na tym etapie geodeta sporządza mapę do celów projektowych, na którą architekt naniesie obrys naszego projektu. W całym procesie zadaniem architekta będzie sporządzenie projektu zagospodarowania przestrzennego, tzn. określenia granic działki, usytuowania budynku, obrysu i układu budynku, sieci uzbrojenia, sposobów odprowadzania nieczystości, układów komunikacyjnych i układów zieleni.

Jeszcze przed zakupem działki należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie został on uchwalony dla obszaru, na którym znajduje się działka – należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydaje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a cała procedura trwa od 14 do 30 dni. Oba dokumenty określają, jakie przeznaczenie ma dana działka oraz jaka forma zabudowy jest na niej dozwolona. Często plan zagospodarowania przestrzennego zawiera również niezbędne informacje dotyczące m.in. wysokości budynku, jaki można na działce pobudować, czy kolorów elewacji. Więcej o prawie budowlanym dowiesz się na stronie: https://jakubowskazawada.com/prawo-budowlane/.

Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę

Jakie dokumenty musi złożyć inwestor? Poniżej znajdziesz pełną listę:

  • prawidłowo wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę (do pobrania online lub w urzędzie powiatowym),
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (również do pobrania online lub w urzędzie),
  • projekt budowlany domu (cztery egzemplarze, które powinny składać się z następujących części: opisowej, architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej, charakterystyki energetycznej oraz zgody na zmiany),
  • zaświadczenie potwierdzające uprawnienia projektanta domu,
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli dla danego terenu nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego).

Komplet dokumentów należy złożyć w starostwie powiatowym, właściwym według położenia nieruchomości lub w urzędzie miasta. Jeśli działka znajduje się na obszarze morskim, terenie zamkniętym lub terenie górniczym – ww. dokumenty składa się u wojewody. W przypadku wątpliwości oraz problemów ze skompletowaniem dokumentacji warto skorzystać z usług kancelarii, która zajmuje się prawem nieruchomości, np. https://jakubowskazawada.com/. Niekiedy stan prawny nieruchomość jest na tyle skomplikowany, że pomoc adwokata będzie niezbędna.

Urzędnicy przed wydaniem pozwolenia na budowę sprawdzą kompletność projektu oraz dokumentacji, a także ich zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu 65 dni od momentu wpłynięcia wniosku, jednak w praktyce sprawy te trwają nieco dłużej, w niektórych przypadkach nawet do kilku miesięcy. Pozwolenie na budowę może zostać przeniesione na inną osobę, gdy nastąpi zmiana właściciela, np. w wyniku sprzedaży rozpoczętej budowy domu. Nie wnosi się opłaty w urzędzie za złożenie wniosku dotyczącego budowy domu jednorodzinnego.

Ważność pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę traci ważność, gdy w ciągu 3 lat od jego wydania budowa domu nie zostanie rozpoczęta lub gdy budowa domu rozpocznie się w wymaganym terminie, lecz zostanie przerwana, a przerwa ta będzie trwała dłużej niż 3 lata. Warto również podkreślić, że za samowolę budowlaną odpowiadamy nie tylko administracyjnie, ale także karnie, a sama kara grzywny może przekroczyć nawet milion złotych.

Similar Posts