Porady

Zastanawiasz się, czy musisz przeprowadzić audyt energetyczny? Sprawdź, kto ma taki obowiązek

Zastanawiasz się, czy musisz przeprowadzić audyt energetyczny? Sprawdź, kto ma taki obowiązek

Przeprowadzanie audytów energetycznych na terenie Polski reguluje Ustawa o efektywności energetycznej z 2016 roku. Zgodnie z nią określeni zostali przedsiębiorcy, którzy przynajmniej raz na 4 lata są zobowiązani do przeprowadzenia profesjonalnego audytu. Dzięki temu można pozyskać szeroką wiedzę na temat zapotrzebowania energetycznego oraz sprawdzić obszary, w których można zapewnić sobie oszczędności. Co ważne, nie każdy przedsiębiorca musi decydować się na taki krok.

Kto konkretnie musi przeprowadzać audyty energetyczne? 

Audyty energetyczne muszą przeprowadzać ci przedsiębiorcy, którzy:  

  • zatrudniali w ciągu całego roku średnio 250 pracowników (lub więcej), 
  • osiągnęli wysoki roczny obrót netto, na minimalnym poziomie 50 milionów euro. 

Taki obowiązek nie obejmuje jednak tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na wdrożenie i certyfikowanie normy ISO 50001, dotyczącej systemu zarządzania energią. 

Warto podkreślić to, że audyt energetyczny obejmuje duże przedsiębiorstwa i jest obowiązkowy (służy wyszukaniu sposobów na oszczędzanie energii), natomiast audyt efektywności energetycznej jest dobrowolny i pozwala na uzyskanie tzw. białych certyfikatów.  

Jak powinno się przeprowadzić audyt energetyczny? 

Przeprowadzenie audytu energetycznego wcale nie jest trudnym procesem, dlatego nie trzeba się tego obawiać. Przeglądem zostają objęte te obszary, które odpowiadają za minimum 90-procentowe zużycie energii w przedsiębiorstwie, a więc są to np. instalacje przemysłowe czy też budynki.  

Co istotniejsze, analiza jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i tego należy się bezwzględnie trzymać. Realizowana jest m.in. analiza kosztowa cyklu życia instalacji przemysłowych oraz różnego rodzaju budynków. Audyty warto przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 16247-1. Wyniki audytu muszą być jednak przekazane dalej. Po jego przeprowadzeniu ma się 30 dni na złożenie informacji o uzyskanych danych. Składa się je do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Należy również pamiętać o tym, aby takie dane przechowywać przez minimum 5 lat. Za niewykonanie audytu energetycznego grożą bardzo surowe konsekwencje, ponieważ przedsiębiorcy narażają się na nałożenie kary w wysokości 5 proc. całkowitego dochodu przedsiębiorstwa (tyczy się to dochodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym). 

Kto powinien przeprowadzić audyt energetyczny i jakie to może przynieść korzyści? 

Audytu musi dokonać podmiot, który nie jest w żaden sposób powiązany z danym przedsiębiorstwem. Oczywiście taka osoba musi posiadać w tym zakresie ekspercką wiedzę oraz doświadczenie. Niekiedy zajmuje się tym wewnętrzny specjalista, który nie może być bezpośrednio zaangażowany w działalność konkretnego przedsiębiorcy. 

Ważne jest to, iż audyty stanowią solidną bazę do zaplanowania kolejnych inwestycji i znalezienia oszczędności. Skorzysta na tym firmowy budżet. Zainteresowani uzyskają informacje o aktualnym zużyciu energii w najważniejszych obszarach na terenie przedsiębiorstwa. Dodatkowo będzie można się zapoznać z listą rekomendacji, które należałoby wdrożyć tuż po zakończeniu audytu energetycznego.

Similar Posts