Porady

Izolacje w instalacjach rurociągowych

Izolacja w instalacjach rurociągowych odpowiada przede wszystkim za ograniczenie strat ciepła, które są spowodowane zmianami temperatury otoczenia. Jej zastosowanie zabezpiecza też przesyłane media przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Z tego względu instalacje muszą być projektowane w taki sposób aby izolacja chroniła cały układ przed kondensacją pary wodnej, powstawaniem rdzy czy rozszczelnieniem się rur.

Zastosowanie instalacji w układach rurociągowych

W układach rurociągowych stosuje się różnego rodzaju izolacje, zależnie od ich rodzaju. Instalacje wymagają nie tylko ograniczenia strat ciepła, ale też zabezpieczenia przed oddziaływaniem wody i wilgoci czy też zamarzaniem. Zyski i straty ciepła w układzie będą tym większe, im wyższa różnica między temperaturą transportowanego medium a temperaturą otoczenia. Brak izolacji może znacząco obniżyć zakładany poziom komfortu cieplnego we wnętrzach, a także podnieść koszty eksploatacji obiektu. W przypadku instalacji rurociągowych klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, bardzo istotną funkcją izolacji jest zapewnienie ochrony przed kondensacją pary wodnej. Ma ona kluczowe znaczenie na odcinkach przewodów transportujących chłodne medium w pomieszczeniach ogrzewanych i odwrotnie – ciepłe medium w nieogrzewanych wnętrzach.

Dobór odpowiedniej izolacji

Instalacja rurociągowa powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby grubość otuliny zapewniała optymalny rozkład temperatury w całej warstwie izolacji. Temperatura na powierzchni kanału powinna odpowiadać temperaturze otoczenia. Sposobem na przeciwdziałanie skraplaniu pary wodnej jest zapewnienie temperatury chronionej powierzchni na poziomie wyższym od punktu rosy. Oznacza to wartość temperatury powietrza, do jakiej konieczne jest schłodzenie celem osiągnięcia stanu nasycenia paru wodną. Woda gromadząca się w instalacji rurociągowej niekorzystnie wpływa na jej parametry. Wzrost wilgotności materiału podnosi współczynnik przewodności cieplnej, a tym samym przyczynia się do zwiększonych strat ciepła i wyższego zużycia energii. W środowisku wilgotnym wzrasta też ryzyko korozji czy powstawania pleśni i grzybów.

miejsce na foto1

Zabezpieczenie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne w wielu obiektach przemysłowych, handlowych, biurowych czy usługowych umiejscowione są na dachu. Na ich prawidłową pracę wpływa zarówno odpowiednie rozstawienie, jak i prawidłowy montaż. Z tego względu kluczowe znaczenie ma trafnie dobrane mocowanie rurociągów, np. w formie specjalnych podpór. Za ich pomocą można bezpiecznie posadowić różne urządzenia i elementy instalacji. Pod tym względem na uwagę zasługują podpory rurociągów oferowane przez Sikla, które da się połączyć do konstrukcji pierwszorzędowej. Rozwiązanie to polecane jest zwłaszcza dla instalacji energetycznych. Podpory ślizgowe rurociągów posiadają bowiem specjalne płyty ograniczające siłę tarcia, co zapewnia rurom stabilne podparcie przy każdym obciążeniu cieplnym i mechanicznym.

Kluczowe parametry i właściwości izolacji

Instalacja rurociągowa musi być szczelna na całej długości, ponieważ nawet niewielkie nieszczelności i ubytki na łączeniach zakłócą jej prawidłową pracę. Szczególnej uwagi wymagają elementy nieizolowane układu, takie jak wsporniki, manometry czy pokrętła zaworów. Izolacja w instalacji grzewczej, wodociągowej czy kanalizacyjnej musi być też wykonana w sposób, który zapewni nierozprzestrzenianie się ognia. O rodzaju otuliny decyduje zarówno typ układu, jak i zakres temperatur transportowanego medium czy oddziaływanie czynników zewnętrznych. Materiał izolujący powinien posiadać pożądane właściwości pod względem odporności chemicznej, gęstości czy wytrzymałości na ściskanie. Kwestie z tym związane regulują konkretne rozporządzenia, które stawiają wysokie wymagania pod względem współczynników przenikania ciepła. Wytyczne odnośnie grubości izolacji cieplnej przewodów i innych komponentów instalacji rurociągowych są szczególnie istotne dla układów centralnego ogrzewania, ogrzewania powietrznego czy ciepłej wody użytkowej.

Similar Posts