Porady

Jak ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki dla swojej firmy?

Jak ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki dla swojej firmy?

Wraz z rosnącymi cenami prądu zwiększa się zainteresowanie fotowoltaiką dla firm. Co ważne, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych źródeł finansowania takiego systemu. Dzięki temu, koszty całej inwestycji mogą zostać znacząco zredukowane. W jaki sposób uzyskać dopłatę do instalacji fotowoltaicznej?

Program Energia Plus

Wcześniejsze edycje programu Energia Plus odniosły spory sukces. Dofinansowanie fotowoltaiki dla firm w 2022 roku również można czerpać właśnie z tego funduszu, którego zadaniem jest wspieranie firm w walce z wysoką emisją. Dopłata skierowana jest do osób prawnych, osób fizycznych i spółek cywilnych. Program ten przewiduje dwa źródła pozyskiwania środków finansowych, a pierwszym z nich są bezzwrotne dotacje. Obejmą one też budowę systemu fotowoltaicznego i mogą przejąć nawet połowę kosztów inwestycji.

Drugim rozwiązaniem jest pożyczka zwrotna na inwestycję w modernizację. Jest ona oferowana na atrakcyjnych warunkach, natomiast jej oprocentowanie obliczane jest, biorąc pod uwagę aktualne stopy procentowe. Taka pożyczka jest w stanie objąć ok 80% kosztów systemu (jej wysokość może wynieść od 500 tysięcy do 3 milinów). Warto podkreślić, że istnieje możliwość częściowego umorzenia pożyczki do 10% wypłacanych środków (do 1 miliona złotych). Firma musi spłacić pożyczkę w ciągu 15 lat, natomiast po ukończeniu inwestycji może zdecydować się na roczną karencję. Wnioski należy wypełniać i składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku:

 • pozwolenie zintegrowane albo inne wymagane zezwolenia,
 • pełnomocnictwo do podpisywania wniosków w przypadku kiedy dokumenty nie są podpisywane zgodnie z reprezentacją,
 • sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata poprzedzające rok złożenia wniosku,
 • uproszczony schemat technologiczny
 • sprawozdanie statystyczne za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku,
 • statut lub umowa spółki,
 • studium wykonalności,
 • model finansowy projektu,
 • udokumentowanie źródeł finansowania,
 • opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego a ostatnie 3 lata,
 • informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr
 • załącznik wskazujący zgodność wnioskowanego dofinansowania ze wszelkimi warunkami właściwego aktu prawa krajowego czy unijnego.

 

Inne możliwości dopłaty do fotowoltaiki dla firm

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z innych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest dofinansowanie inwestycji w elektrownię słoneczną. Niestety, programy te są dostępne jedynie w konkretnych obszarach kraju, a więc nie może z nich skorzystać każda firma. 

 • Nowa Energia – kolejna edycja tego programu dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy chcą zainwestować w innowacyjne źródła energii. Celem programu jest wspieranie innowacyjnych technologii energetycznych oraz rozwój rodzimej gospodarki. Dzięki takim dopłatom można też rozbudować sieć fotowoltaiczną. Dofinansowanie na panele słoneczne z tego funduszu dostępne jest w postaci pożyczki o wartości do 85 % kosztów,
 • Dopłaty regionalne – dopłatę do budowy instalacji fotowoltaicznej firmy mogą uzyskać także z jednostek samorządowych. Są to programy dopłat, pożyczek czy ulg. Programy samorządowe mają różne warunki przyznawania dopłat,
 • Niskooprocentowane pożyczki bankowe – wiele banków oferuje swoim klientom linie kredytowe, właśnie dla firm mających w planach inwestycję w panele słoneczne. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niskoprocentowych pożyczek. Ciekawym rozwiązaniem jest leasing dla firm, które proponuje firma Sunergo.

Oprócz powyższych możliwości dofinansowania elektrowni słonecznej, firmy mogą też odliczyć VAT od podatku należnego. VAT na system fotowoltaicznych dla klientów biznesowych wynosi 23 procenty. Oprócz tego, przedsiębiorcy mogą też zastosować amortyzację jednorazową de minimis. Odpis amortyzacyjny obejmuje środki trwałe należące do grupy środków trwałych, które przewiduje ustawa. 

Similar Posts