NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze infrmacje. Zapisz się do naszego newslettera

AKTUALNOŚCI

wszystkie
  • Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Klastra do udziału w Forum»

  • Energia w gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli włądz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program oferuje tema [...]»

  • Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do obowiązków wynikających z Umowy o efektywności energetycznej. Prelegenci podzielą się swoją wiedzą na temat wyboru optymalnego dla przedsiębiorstwa sposobu wywiązania się z narzuco [...]»

KILKA SŁÓW WSTĘPU

  • drukuj
  • zwiększ rozmiar czcionki
  • standardowa wielkość czcionki
  • zmniejsz rozmiar czcionki

klaster

Michael Porter definiuje Klastry jako przestrzennie skoncentrowaną grupę przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która przez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną.


Nasz Klaster to grupa firm, których wspólne aspiracje i jasno określone cele budują nową wartość. 


W przypadku Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego (Klaster) intencją współpracy stał się rozwój wspólnej działalności w zakresie projektowania, budowania i zarządzania budynkami energooszczędnymi. Cel ten ma być osiągnięty dzięki łączeniu zasobów poszczególnych członków Klastra oraz wspólnemu dążeniu do zdobywania wiedzy, głównie empirycznej, z dziedziny budownictwa energooszczędnego oraz jej rozpowszechniania i oferowania na rynku w postaci kompleksowych usług.Porozumienie Klastrowe podpisano 29.02.2008r